Graafrechten en gedoogplicht

Telecombedrijven hebben de Nederlandse grond in de afgelopen jaren driftig omgewoeld voor de aanleg van kabels. Deze bekabeling is een voortdurende steen des aanstoots tussen gemeenten en de telecomunicatiesector. Een nieuwe wet moet daar nu een einde aan maken.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening