Groen wonen in de stad

Er is alle reden tot zorg over het leefklimaat in een reeks vooroorlogse en vooral naoorlogse stadswijken. Juist de bewoners van deze wijken vinden het essentieel dat openluchtrecreatie vlakbij huis mogelijk is. Door groene functies (bijna nooit rendabel) en rode bestemmingen (meestal zeer rendabel) in projectenveloppes met elkaar te verbinden, kunnen in nieuwe ontwikkelingsprojecten ook hoogwaardige groengebieden worden gerealiseerd. Minstens even belangrijk is dat bestaande groengebieden in en om de stad worden gehandhaafd en waar mogelijk versterkt.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Ruimtelijke ordening