Grondprijzen aan banden?

Eind december sloten VNG, Neprom, NVB en staatssecretaris van VROM het Convenant gemeentelijk grondprijsbeleid. In het convenant zijn onder meer afspraken vastgelegd over de wijze waarop de grondprijs in de ontwikkelingsovereenkomst wordt vastgesteld. Daarmee wordt helderheid geschapen. De verwachting van de staatssecretaris dat de grondprijzen zullen dalen, wordt door de inhoud van het convenant niet onderbouwd.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening