Grote steden verlangen meer vrijheid in minder gebondenheid

Een belangijk punt van kritiek op de eerste en tweede fase van het grotestedenbeleid was de ingewikkelde regelgeving en de bijbehorende administratieve lasten voor de gemeenten. De opzet van de derde fase, die dit jaar van start is gegaan, is de vervanging van regelingen en financieringsstromen door aansturing op een beperkt aantal indicatoren en drie brede doeluitkeringen. De ervaringen in de praktijk laten zien dat er desondanks nog de nodige obstakels zijn.

Trefwoorden: Tags: Decentrale Overheid