Grotestedenbeleid: op de goede weg, maar verkokering in sociale pijler hardnekkig

Na de ondertekening van de convenanten tussen de grotere steden en het kabinet inzake het grotestedenbeleid is de uitvoering ervan op gang gekomen. Op het BNG-congres dat op 23 november werd gehouden, werd duidelijk dat de beoogde integrale aanpak soms nog stuit op de traditionele eilandcultuur in met name de sociale pijler van het grotestedenbeleid.

Trefwoorden: Tags: Decentrale Overheid