�Guts� en �glory� in het toekomstig lokaal ouderenbeleid

Gemeenten krijgen, als het aan het kabinet ligt, in de toekomst een belangrijke rol in de zorg voor ouderen. Op de BNG-themabijeenkomst werd ingegaan op de kenmerken en de wensen van deze groeiende groep.

Trefwoorden: Tags: Zorg