Heisa rond de lokale belastingen

Lokale belastingen blijven volop in de belangstelling, hoewel zij slechts een gering deel van de totale belastingdruk van de burger uitmaken. Bovendien blijkt de opbrengst van de Rijksbelastingen sterker te stijgen dan die van de lokale belastingen. In de discussies over de lokale lasten zouden gemeenten de positie van het gemeentelijk belastinggebied sterker moeten verdedigen.

Trefwoorden: Tags: Financiering