Het BTW-compensatiefonds: een voorlopige beoordeling (2)

Met de invoering van het BTW-compensatiefonds wil het kabinet de fiscale voetangels die een objectieve afweging bemoeilijken tussen zelf doen of uitbesteden, wegnemen. De administratieve effecten zijn aanzienlijk. Hoewel op macroniveau de invoering budgettair neutraal zal geschieden, kunnen de effecten voor individuele gemeenten en provincies aanzienlijk zijn.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering