Het BTW-compensatiefonds

In het oktobernummer van B&G werd de werking beschreven van het BTW-compensatiefonds dat mogelijk per 1 januari 2002 wordt ingevoerd. In deze bijdrage wordt becommentari´┐Żrend ingegaan op de effecten voor gemeenten en provincies

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering