Het duale speelveld bij de lagere overheden

De invoering van het duale stelsel heeft geleid tot fundamentele wijzigingen op het gebied van de financi´┐Żle controle en de inhoudelijke evaluatie van het gevoerde beleid. Dit leidt tot de vraag in hoeverre raads- en statenleden, in hun duale functie als volksvertegenwoordiger, zicht kunnen krijgen op de doelen die het gemeente- of provinciebestuur binnen de aangereikte taakstellende kaders nastreeft, wat zij daarvoor doet en de kosten die daarmee zijn gemoeid.

Trefwoorden: Tags: Organisatie