Het duale stelsel en de gemeenteraadsverkiezingen

De belangstelling van de bevolking voor de lokale verkiezingen is tanende. Gemeenteraden zoeken naar werkmethoden die het lokale bestuur dichter bij de burger kunnen brengen. Dat is logisch; zij danken hun bestaansrecht aan het feit dat zij door de bevolking als hun belangenbehartigers zijn gekozen. Juist op het lokaal niveau liggen de mogelijheden de burgers daadwerkelijk te laten participeren in, en invloed te laten uitoefenen, op de besluitvorming.

Trefwoorden: Tags: Organisatie