Het gemeentelijk belastinggebied is aan herziening toe

Afschaffing van de OZB op woningen zou onderdeel moeten zijn van een totale herziening van het totale pakket van lokale heffingen, met inbegrip van de waterschapsbelastingen. Ook het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting zou in de discussie moeten worden betrokken. [let op: PDF start op p. 18]

Trefwoorden: Tags: Financiering