Het Grotestedenbeleid en het zwaan-kleef-aan effect

In juni publiceerde het ministerie van BZK een positief getoonzette evaluatie van het grotestedenbeleid tussen 1999 en 2004. Los van de realiteitswaarde van de geclaimde successen, vraagt de auteur zich af of de huidige constructie van het GSB met de uitvoerige verantwoordingsplichten en de daarmee gepaard gaande beperking van de beleidsvrijheid wel zo wenselijk is.

Trefwoorden: Tags: Decentrale Overheid