Het ICES-beleid hapert

Het Rijk en de decentrale overheden hebben voor bijna 80 miljard euro aan plannen ingediend ter verbetering van de ruimtelijke en economische structuur. Reeds bekend was dat voor slechts een beperkt deel van de projecten geld beschikbaar zou zijn, en dan voornamelijk voor de periode na 2010. Inmiddels zijn ook de economische vooruitzichten aanzienlijk minder florissant geworden.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening