Het levende volkshuisvestingsmonument van Ter Lochel wankelt

Medio mei verscheen de ontwerp-nota Wonen, waarin de staatssecretaris van VROM zijn visie uitstippelt op hoe in de komende tien jaar de structuur van de volkshuisvesting eruit zou moeten zien. Voor sommige corporaties betekenen de voorgestelde maatregelen diep snijden in hun voorraad. Hoe diep, maakt dit artikel duidelijk.

Trefwoorden: Tags: Wonen