Het onderbuikgehalte van de voorgenomen OZB-maatregel

Voor de onderbouwing van het voornemen de OZB op woningen af te schaffen werd een drietal argumenten aangevoerd: verbetering van de werking van de arbeidsmarkt, beperking van de uitvoeringskosten en stimulering van het eigenwoningbezit. Tegenstanders van afschaffing wijzen op onderzoeken, waarin de gehanteerde argumenten worden ondergraven. Voor- en tegenstanders troffen elkaar tijdens een congres in Den Haag.

Trefwoorden: Tags: Financiering