�Het overheidsbedrijf is geen marktbedrijf�

Eind 2003 presenteerde het kabinet het actieprogramma �Andere overheid�. Doel: een beter presterende overheid die bovendien selectiever is en op een andere manier stuurt. Initiatieven om te komen tot een nieuwe overheid zijn niet nieuw. Is �Andere overheid� oude wijn in nieuwe zakken? In de serie Actieprogramma Andere Overheid: Oude Wijn in Nieuwe Zakken? onderneemt B&G een zoektocht naar modernisering bij de overheid. In aflevering 2 de visie van een burgemeester van een kleine gemeente, jhr mr K. F. H. Schorer van Renswoude.

Trefwoorden: Tags: Organisatie