Het prisoners' dilemma in het BTW-compensatiefonds

Naar verwachting wordt per 1 januari 2003 het BTW-compensatiefonds ingevoerd. Een van de doelen is te voorkomen dat de BTW een verstorende werking heeft op de afweging tussen zelf doen en uitbesteden. Gemeenten staan nu voor het dilemma of het verstandig is investeringen uit te stellen tot na invoering van het compensatiefonds.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering