Het spel en de knikkers: fysieke en sociale pijler verbonden

Er zijn veel klachten over stadswijken, stedelijke vernieuwing en grotestedenbeleid. Er zal bepaald moeten worden wie de regie kan en wil voeren om de problemen aan te pakken en het tij te keren. In de praktijk doet zich hier vaak een probleem voor: van oudsher beschouwt de gemeente zich als regisseur, maar in de praktijk komt dit lang niet altijd uit de verf.

Trefwoorden: Tags: Decentrale Overheid