Het waterschap overleeft: maar hoe?

In het artikel 'Redt het functionele waterschap' ging M.C. de Graaf in op het waterschapsstelsel, de macht daarin en de pogingen een machtsverschuiving te bewerkstelligen. De discussie kan echter niet los worden gezien van de veranderingen die zijn opgetreden rond de omgang met water.

Trefwoorden: Tags: Organisatie