Het wel en wee van de stortbelasting

Het Europese milieubeleid is gericht op afvalpreventie en afvalbeheer. Economische instrumenten zoals een stortbelasting, spelen hierbij een belangrijke rol. In Nederland wordt al enige jaren gewerkt met een belasting op het storten van afval.

Trefwoorden: Tags: Financiering