Het wel en wee van het lokaal bestuur onder Paars

Uitgaande van de prognoses, lijkt na de verkiezingen voor de Tweede Kamer een eind te komen aan een periode van 8 jaar Paars beleid. In hoeverre onderscheidden de twee Paarse kabinetten zich van hun voorgangers? En wat heeft Paars betekend voor de verhouding tussen rijk en decentrale overheden?

Trefwoorden: Tags: Organisatie