Het Westland op weg naar een nieuwe toekomst

Het Westland gaat de komende jaren flink op de schop. De huidige situatie, waarin de glastuinbouw kleinschalig versnipperd van opzet is, biedt onvoldoende mogelijkheden de toenemende concurrentie het hoofd te bieden. Daarnaast eisen andere bedrijven, woningbouw en recreatie hun deel. In het Integraal Ontwikkelingsplan Westland is de nieuwe ruimtelijke indeling vastgelegd. Bij de uivoering daarvan zijn de Bank Nederlandse Gemeenten en haar dochter Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke Sector (O.P.P.) nauw betrokken.

Trefwoorden: Tags: Wonen; EMIR