Hoe belangrijk is eGovernment voor het nieuwe kabinet?

In de beide kabinetten-Kok is veel aandacht besteed aan het op een hoog peil brengen van ICT bij de overheid. In het strategisch akkoord van het huidige kabinet wordt ICT als zodanig nauwelijks genoemd. Wel heeft het kabinet een aantal ambities geformuleerd, die slechts met een adequate informatievoorziening kunnen worden gerealiseerd.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen