ICT speelt een belangrijke rol in nieuwe structuur sociale zekerheid

Bij de herziene structuur van de sociale zekerheid speelt de inzet van ICT een belangrijke rol. Binnen de totale reorganisatie van de sociale zekerheid is hiervoor een apart traject opgezet. Dit traject heeft tot dusverre weinig aandacht gekregen, ook bij de sociale diensten zelf, terwijl de implicaties voor hen juist groot zijn.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen; Sociaal domein