Iedere gemeenteraad mag zijn eigen rekenkamer inrichten

Met ingang van 2006 moet iedere gemeente invulling hebben gegeven aan de rekenkamer door een onafhankelijke rekenkamer of een rekenkamerfunctie. Een rekenkamer moet aan een groter aantal vormvereisten voldoen dan de rekenkamerfunctie. De afgelopen periode is veel gediscussieerd over de meest wenselijke vorm van de rekenkamer. In deze bijdrage komt een aantal keuzen die iedere gemeente moet maken bij het opzetten van een rekenkamer aan de orde.

Trefwoorden: Tags: Financiering