In de Vijfde Nota wordt vooral de stem gehoord van het water en van het landschap

Naar verwachting zal de minister van VROM aan het eind van het jaar de lang verwachte Vijfde nota ruimtelijke ordening presenteren. Er is veel gefilosofeerd over de wenselijkheid van netwerksteden, schaarste aan bouwterreinen en de te voeren grondpolitiek. Dick Sijmons, gezaghebbend landschapsarchitect, wijst op de noodzaak de ruimte te ordenen tegen de achtergrond van het rijzen van de zeespiegel, de aflaat van het rivierwater en de waterhuishouding in West-Nederland.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening