Inkoopfunctie publieke organisaties: De �rug recht� in het krachtenveld van inkoop

In het vorige nummer is aandacht besteed aan het aspect rechtmatigheid binnen de inkoopfunctie. In deze bijdrage komt het aspect integriteit aan bod. Integriteit is een complex begrip dat niet alleen met regelgeving kan worden gewaarborgd.

Trefwoorden: Tags: Organisatie