Inkoopfunctie publieke organisaties: Efficiencyvoordeel behalen met de inkoopfunctie, fictie of werkelijkheid?

In deze aflevering over de inkoopfunctie aandacht voor de mogelijkheden efficiencyvoordeel te behalen in het inkoopproces. Bundeling van inkoopstromen, reductie van tijdsbesteding en ingezette middelen, alsmede standaardiseren van het inkoopproces kunnen binnen randvoorwaarden nog tot aanzienlijke besparingen leiden.

Trefwoorden: Tags: Organisatie