Inkoopfunctie publieke organisaties: Inbesteden in gebondenheid

In de laatste aflevering van de serie over de inkoopfunctie, aandacht voor inbesteden, het laten uitvoeren van opdrachten door diensten of bedrijven van de overheden zelf. Bij correct inbesteden zijn de Europese richtlijnen niet van toepassing. Maar wanneer een verzelfstandigde dienst de opdracht uitvoert, doen zich al snel complicaties voor.

Trefwoorden: Tags: Organisatie