Inkopen (1): De nieuwe Gemeentewet en de voordelen van rechtmatigheid van Europees aanbesteden

Tot voor kort was de belangstelling voor de inkoopfunctie bij publieke organisaties beperkt. Recente ontwikkelingen op het gebied van Europees aanbesteden, de roep om transparantie en integriteit, alsmede de noodzaak tot bezuinigen werpen inmiddels een ander licht op de zaak. In een serie van vijf afleveringen wordt het inkoopproces van verschillende kanten belicht. In de eerste aflevering aandacht voor het aspect rechtmatigheid.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Politiek