Invulling rechtmatigheidscontrole

De wijze waarop de kaderstellende en controlerende bevoegdheden van de gemeenteraad zijn versterkt, is onder meer terug te vinden in artikel 213 van de Gemeentewet, dat de accountantscontrole regelt. In de accountantsverklaringen moet nu ook een oordeel over de rechtmatigheid van het beheer worden verwoord. Of daarmee het gewenste extra inzicht wordt verkregen, is nog maar de vraag.

Trefwoorden: Tags: Financiering