Is er nieuwe woningnood in Nederland?

De explosieve vraag naar koopwoningen en een daarbij achterblijvend aanbod leidde in combinatie met de hoogconjunctuur tot explosieve prijsstijgingen. Daardoor werd een eigen woning voor veel mensen nagenoeg onbereikbaar. De huidige economische situatie leidt ertoe dat starters nog steeds niet in staat zijn een woning te kopen en zijn zittende bewoners steeds minder geneigd te verhuizen. De druk op de sociale huurmarkt neemt daardoor toe.

Trefwoorden: Tags: Wonen