Is er straks weer een actieve grondpolitiek mogelijk?

De minister van VROM biedt in recente wetsvoorstellen en voortgangsbrieven over het grondbeleid een palet aan nieuwe instrumenten. De grondslag hiervoor ligt in de Nota Grondbeleid en de Nota ruimte. De instrumenten moeten handvatten bieden om tot een versnelling van de bouwproductie te komen.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Ruimtelijke ordening