Is interne rente nog van deze tijd?

In veel gemeenten en provincies wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde renteomslagmethode. Daarbij wordt een gemiddeld rentepercentage toegerekend aan de kapitaallasten die met een bepaalde taak gemoeid zijn. Daardoor nemen de berekende lasten toe. De opbrengsten kunnen op grond van de comtabiliteitsvoorschriften buiten het resultaat worden gehouden, aldus de auteur. Gegeven de ontwikkeling van een kostengerichte naar een resultaatgerichte verantwoording kan dan de vraag worden gesteld of de methodiek van kapitaallastenverdeling en interne rente in de huidige vorm gehandhaafd kunnen worden.

Trefwoorden: Tags: Financiering