Is uw administratieve organisatie aan herijking toe?

De dualisering van het gemeente- en provinciaal bestuur brengt een grote verandering in de informatiebehoefte en de informatieverstrekking met zich mee. Nieuwe functies en nieuwe gedragscodes, maar ook nieuwe verordeningen, regels en instructies moeten leiden tot aanpassingen in de administratieve organisatie.

Trefwoorden: Tags: Organisatie