Jaarlijkse herwaardering kan WOZ van project in proces transformeren

In veel gemeenten vinden de vierjaarlijkse werkzaamheden rond de waardering van onroerende zaken projectmatig plaats voorafgaand aan de opleverdatum. Een van de aanbevelingen van de Raad voor de Onroerende Zaken in het vorig jaar gepubliceerde evaluatierapport behelsde het omvormen van de werkzaamheden naar een continu proces.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering