Kabinetsbeleid betekent voor gemeenten meer onzekerheid

De Miljoenennota 2003 toont aan, dat de Nederlandse economie flink aan kracht heeft ingeboet. De ontwikkelingen in ons land zijn slechter dan in de ons omringende landen. De gemeenten komen er in 2003 financieel nog niet slecht vanaf. Meer onzekerheid geven de herverdeeleffecten van twee maatregelen uit het strategisch akkoord: het eigen risico bij de uitvoering van de bijstandswet en de afschaffing van de OZB.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Economie