Kaderwet kan verdwijnen, mits in regio samenwerking verplicht blijft

De discussie over de inrichting van het openbaar bestuur heeft een andere wending gekregen, nu de Kaderwet bestuur in verandering per eind 2003 formeel eindigt. Ook de gemeentelijke herindeling rond de grote steden is geen vanzelfsprekendheid meer. Voor sommigen vormde de ommezwaai de reden om op te stappen. Bij anderen gloort voorzichtig optimisme: de erkenning dat vanuit de gebieden zelf betere oplossingen te verwachten zijn.

Trefwoorden: Tags: Organisatie