Kansen en valkuilen bij de opzet van gebouwenregistratie

Als onderdeel van het project gebouwen in woord en beeld is deelonderzoek verricht naar de kansen en valkuilen bij de opzet van landelijke registraties. Daarbij zijn soortgelijke registraties in het buitenland in ogenschouw genomen. In deze bijdrage een impressie van de methodiek die in Denemarken wordt toegepast.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen