Koers houden bij het ramen van de algemene uitkering

Het ramen van de inkomsten uit het gemeentefonds, belangrijk voor het opstellen van de begroting, is de laatste jaren een moeilijk karwei geworden. De werkelijke inkomsten kunnen vele procenten afwijken van de oorspronkelijke raming. Tegen die achtergrond is de relevantie van de discussies over de OZB-tarieven in de raad betrekkelijk. In deze bijdrage wordt ingegaan op de oorzaken van de soms forse schommelingen en worden handreikingen geboden hoe begrotingstechnisch met de onzekerheden in de algemene uitkering kan worden omgegaan.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering