�Kom achter je bureau vandaan, ga gewoon kijken�

Welke mogelijkheden heeft een gemeente om het lokaal verkeer en vervoer een kwaliteitsimpuls te geven? Gert Jan Binkhorst, teamleider Beleid en projecten van de gemeente Beverwijk ziet veel kansen voor het grijpen liggen. �Innoveren is vaak bestaande dingen op een iets andere manier doen. Een probleem omdraaien, bijvoorbeeld. Of een kwestie zo vergroten, dat je er meer dimensies aan kunt koppelen.�

Trefwoorden: Tags: