Komt artikel 12 weer in de mode?

De begroting 2004 kenmerkt zich door harde bezuinigingen. Op het eerste gezicht komen gemeenten er nog redelijk vanaf. Maar het voorgenomen beleid inzake de uitvoering van de bijstand herbergt grote financi�le risico�s.

Trefwoorden: Tags: Sociaal domein; Financiering; Economie

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.