Koppel globale planologie meer aan grondbeleid

De BNG themabijeenkomst 'Zonder grond geen beleid' maakte duidelijk hoe actueel het thema grondpolitiek weer is geworden. Volgens ir. P. Vermeulen, lid van de raad van bestuur van de BNG, is het duidelijk dat de overheid moeten toewerken naar een actief grondbeleid. Zij hebben alle een publiekrechtelijke verantwoordelijkheid op het punt van planvorming. Daarmee kan het tempo waarmee de overheid opereert, omhoog.

Trefwoorden: Tags: Wonen; EMIR