Kostenbesparing door samenwerking gemeente en waterschap bij riolering en waterzuivering

Bij de discussie over wat tot de kerntaken van een gemeente behoort komt de rioleringstaak steeds aan bod. Vanuit de waterketenbenadering is het van groot belang dat deze taak zo goed mogelijk wordt afgestemd op de andere taken. Gemeente en waterschap kunnen door goede samenwerking aanzienlijke voordelen behalen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie