Kostentoerekening binnen de duale begroting

Gemeenten zijn verplicht een programmabegroting en een productenraming op te stellen. Deze beleidsdocumenten moeten er voor zorgen dat het gemeentebestuur meer grip krijgt op de beleidsprocessen. Onderzocht is, hoe de kostentoerekening en de programma- en productenclustering binnen de duale begrotingsdocumenten plaatsvindt.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering