Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen

Bij de realisatie van een nieuwe wijk verzorgt de gemeente veelal de aanleg van openbaar toegankelijke voorzieningen. Bij een volledig gemeentelijke exploitatie worden de kosten daarvan (deels) via de grondexploitatie in rekening gebracht. Wanneer een private partij (mede)verantwoordelijk is voor de exploitatie, is de situatie complexer. Gemeenten blijken in de praktijk de nodige problemen te hebben met het toerekenen van de kosten van bovenwijkse voorzieningen aan grondexploitaties.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening