Kwaliteit informatievoorziening corporaties nog onvoldoende

Naast een algemeen onderzoek naar de kwaliteit van het interne toezicht bij woningcorporaties heeft het Centraal fonds voor de Volkshuisvesting vorig jaar de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar verbindingen bij corporaties, de risico�s die daaruit voortvloeien en de wijze waarop hierover verslag wordt gedaan. Dit heeft geleid tot aanbevelingen over verbetering van de kwaliteit van de verslaggeving.

Trefwoorden: Tags: Wonen