Leve de kilometerheffing!

In aflevering drie van de serie over innovaties in lokaal verkeer en vervoer, aandacht voor de effecten van de kilometerheffing. Langzaam aan neemt de weerstand tegen dit principe af. Gemeenten zijn belangrijke partijen voor het cre�ren van voldoende draagvlak. Praktijkvoorbeelden in andere landen laten zien dat de lokale bereikbaarheid sterk verbetert, aldus Friso de Zeeuw, voorzitter van de Raad voor Verkeer en Waterstaat.

Trefwoorden: Tags: