Levendige stedenband Alkmaar-Darmstadt

Veel gemeenten onderhouden contacten met een of meer gemeenten in het buitenland. Soms gaan deze niet verder dan bezoeken over en weer van de muziekvereniging of de sportclub, in andere gevallen wordt intensief informatie uitgewisseld over de aanpak van specifieke problemen die in de respectievelijke gemeenten spelen. Alkmaar en Darmstadt onderhouden goede contacten, onder meer over de aanpak van stedebouwkundige projecten en stadsvernieuwing.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Politiek

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.